Praktyczna nauka języka niemieckiego - gramatyka praktyczna

Practical German - practical grammar

2021Z

Kod przedmiotu1424S1-PNJNGP4h
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePNJN na II roku studiów I stopnia
Wymagania wstępnePoziom biegłości językowej B2 wg ESOKJ.
Opis ćwiczeńw trakcie zajęć omawiane są zagadnienia z zakresu składni zdań podrzędnie złożonych, ze szczególnym uwzględnieniem zdań: podmiotowych, dopełnieniowych, okolicznikowych czasu, sposobu, celu, przyczyny, skutku, zdań przyzwalających, wynikowych, warunkowych, przydawkowych.
Opis wykładów-
Cel kształceniaNadrzędnym celem zajęć jest zapoznanie studentów ze składnią zdań podrzędnie złożonych, w tym z tworzeniem zdań podmiotowych, dopełnieniowych, przydawkowych, przyczynowych, celowych, przyzwalających, wynikowych, warunkowych, okolicznikowych sposobu oraz okolicznikowych czasu. Nabyta wiedza przyczyni się do wykształcenia zdolności budowania zdań poprawnych gramatycznie. Projektowany poziom biegłości językowej wg ESOKJ: B2+.
Literatura podstawowa1) Hall, Karin & Scheiner, Barbara, Übungsgrammatik. DaF für Fortgeschrittene, Hueber, 2005 2) Dreyer & Schmitt , Lehr- und Übungsbuch der deutschen Sprache. Auktuell, Hueber, 2016
Literatura uzupełniająca1) Hering, Axel & Matussek Magdalena & Perlmann-Balme Michaela, em-Übungsgrammatik DaF, Hueber, 2006 2) Buscha, Anne & Linthout, Gisela, Das Oberstufenbuch DaF, Schubert Verlag, 2000 3) Buscha, Anne & Linthout, Gisela, Das Mittelstufenbuch DaF, t. 1,2, Schubert Verlag, 2000
UwagiStudent ma prawo do dwóch testów poprawkowych, o ile nie zaliczy pracy w I terminie (próg zaliczeniowy - 60%). Ocenie podlegają także aktywność studenta podczas zajęć i jego zaangażowanie. Student, który otrzymał zaliczenie ćwiczeń, przystępuje do egzaminu z PNJN, którego elementem jest test gramatyczny (zakres: semestr 5).