Praktyczna nauka języka niemieckiego - konwersacje z leksyką

Practical German -speaking and lexis

2021Z

Kod przedmiotu1424S1-PNJNKL2h
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePNJN na poprzednim semestrze
Wymagania wstępneznajmość języka niemieckiego na poziomie B2
Opis ćwiczeńZajęcia dotyczą następujących zakresów tematycznych:Urlop, przygotowania do urlopu, podróże, Polska jako miejsce na urlop, ochrona i zanieczyszczenie środowiska, znaczenie wody w życiu, katastrofy, projekty ekologiczne, zwierzęta w domu i w mieście, ojczyzna, wielokulturowość
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniaCelem ćwiczeń jest opanowanie słownictwa z podanych zakresów tematycznych oraz zastosowanie go w dyskusjach oraz dłuższych prezentacjach. Celem jest więc osiągnięcie kompetencji komunikacyjnej na poziomie B2
Literatura podstawowa1) Ute, Koithan; Helen Schmitz; Tanja, Sieber; Ralf, Sonntag; Nana, Ochman,, "Aspekte B2 Lehrbuch und Arbeitsbuch", , t. -, Langenscheidt, 2015, s. - 2) -, -, t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca1) -, wyd. -, -materiały dodatkowe na poziomie B2 odnoszące się do omawianej tematyki, -r., tom -, -s.
Uwagibrak