Praktyczna nauka języka niemieckiego - konwersacje z leksyką

Practical German - speaking and lexis

2019Z

Kod przedmiotu1424S1-PNJNKZL1h
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePNJN na poprzednim semestrze
Wymagania wstępneznajmość języka niemieckiego na poziomie B2
Opis ćwiczeńZajęcia dotyczą następujących zakresów tematycznych: marzenia, przyjaźń, bohaterowie, szczęście, mieszkanie, wymarzone miejsca do życia, bezdomność, nietypowe miejsca noclegowe, hotel mama, zdrowe i niezdrowe odżywianie, marnowanie jedzenia, śmiech to zdrowie, stres, czas wolny, gry i zabawy i ich rola w życiu człowieka, nauka, uczenie się ustawiczne, komputer i nauka, zapamiętywanie
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniaCelem ćwiczeń jest opanowanie słownictwa z podanych zakresów tematycznych oraz zastosowanie go w dyskusjach oraz dłuższych prezentacjach. Celem jest więc osiągnięcie kompetencji komunikacyjnej na poziomie C1
Literatura podstawowa1) Koithan, U; Schmitz, Sieber, H, Sieber, T. i in.., Aspekte B1+ Lehrbuch 3 i Arbeitsbuch 3 , t. 1, Langenscheidt, 2015 2) -, -, t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca1) , dodatkowe materiały drukowane oraz online dotyczące omawianej tematyki, ,
Uwagibrak