Praktyczna nauka języka niemieckiego - konwersacje z leksyką

Practical German - speaking and lexis

2020L

Kod przedmiotu1424S1-PNJNKZL4h
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePNJN na poprzednim semestrze
Wymagania wstępneznajmość języka niemieckiego na poziomie B2
Opis ćwiczeńZajęcia dotyczą następujących zakresów tematycznych: ojczyzna, migracja, mowa ciała, wczene nauczanie dzieci języka obcego, small talk, kłótnie i nieporozumienia, praca, czynniki motywujące do pracy, praca zespołowa, drogi do pracy i kariery, życie społeczne (sport przeciw przemocy, bieda i bogactwo), różnice płcie, stereotypy dotyczące płci.
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniaCelem ćwiczeń jest opanowanie słownictwa z podanych zakresów tematycznych oraz umiejętność jego zastosowania w dyskusjach oraz krótkich prezentacjach na poziomie B2. Student doskonali umiejętność komunikowania się na poziomie B2.
Literatura podstawowa1) Koithan, U./Schmit, H./Sieber, T./Sonntag, R./Lösche, R-P., Aspekte B2, Kursbuch i Arbeitsbuch, Langenscheidt, 2008
Literatura uzupełniająca1) dodakowe matreiały z pozycji ksiązkowych i materiałów online dotyczące zakresów temattycznych omawianych na zajęciach, tom
Uwagibrak