Praktyczna nauka języka niemieckiego - konwersacje z leksyką

Practical German - speaking and lexis

2021L

Kod przedmiotu1424S1-PNJNKZLpowh
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePNJN na poprzednim semestrze
Wymagania wstępneznajmość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2+
Opis ćwiczeńZajęcia dotyczą następujących zakresów tematycznych: Język i jego użycie, dialekty w Niemczech, sumienie, świat jako wioska globalna, tworzenie firm, cele w życiu
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniaCelem ćwiczeń jest pogłębianie wiedzy i doskonalenie kompetencji językowej w zakresie ustnych form komunikacyjnych. Zajęcia mają również za cel rozwijanie słownictwa i struktur gramatycznych, a tym samym kompetencji stylistycznej i dyskursywno-pragmatycznej.
Literatura podstawowa1) Koithan, U./Schmitz, H./Sieber, T./Lösche, R.P , 1) Koithan, U./Schmitz, H./Sieber, T./Lösche, R.P , Aspekte C1. Lehrbuch i Arbeitsbuch, t. -, Langenscheidt, 2010, s. - , t. 3, Langenscheidt, 2010, s. 3 2) -, -, t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca1) -, wyd. -, dodatkowe materiały: najnowsze teksty ze źródeł drukowanych internetowych pasujące tematycznie do treści zajęć, -r., tom -, -s.
Uwagibrak