Praktyczna nauka języka niemieckiego – Pisanie ze stylistyką

Practical German - stylistics and writing

2020Z

Kod przedmiotu1424S1-PNJNPZS3h
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającekonwersacja z leksyką, gramatyka praktyczna
Wymagania wstępneumiejętności językowe na poziomie B1 opisanym w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego
Opis ćwiczeńStudenci wykonuję ćwiczenia z zakresu pisania komentarza autorskiego na określony temat (esej), prywatnego listu, w którym wyraża uczucia, ironię, kpinę, własne poglądy, recenzji (np. filmu, wystawy, książki).
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniaStudenci doskonalą umiejętność pisania tekstów w języku niemieckim, świadome rozwijanie własnego stylu, świadome stosowanie reguł pisowni.
Literatura podstawowa1) -, materiały przygotowane przez prowadzącego zajęcia, -, -
Literatura uzupełniająca1) 1) , , , , tom
Uwagi