Podstawy dydaktyki

2020Z

Kod przedmiotu1424S1-PODDYDI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającepedagogika ogoóna, psychologia ogólna
Wymagania wstępnepodstawowe wiadomości z pedagogiki i psychologii
Opis ćwiczeńnie dotyczy
Opis wykładówDydaktyka jako subdyscyplina pedagogiczna. Podstawowe pojęcia dydaktyki. Uczniowie i nauczyciele. Nauczanie i uczenie się w szkole. Proces uczenia się i nauczania z pozycji neurodydaktyki. Teorie poznawcze uczenia się; Metody nauczania. Uczeń niezwykły. Planowanie i organizacja pracy ucznia. Sprawdzanie osiągnięć ucznia.
Cel kształceniaZapoznanie studenta z teoretycznymi podstawami procesu nauczania i uczenia się.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Żylińska M., wyd. -, Neurodydaktyka, 2013r., tom
Uwagi