Proseminarium B

Proseminar B

2020L

Kod przedmiotu1424S1-PROB
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, Literatura zostanie podana na pierwszych zajęciach, t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi