Przedmiot specjalizacyjny

Subject specialization

2021L

Kod przedmiotu1424S1-PSfg
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającepedagogika, psychologia, podstawy dydaktyki
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza z pedagogiki, psychologii i podstaw dydaktyki
Opis ćwiczeńNie dotyczy
Opis wykładówNeurobiologiczne podstawy uczenia się, neurony lustrzane, cyfrowy tubylcy i cyfrowi imigranci, szkoła przyjazna mózgowi, alternatywy dla edukacji transmisyjnej
Cel kształceniawprowadzenie do rozumienia roli neuronauk w objaśnianiu procesu uczenia się
Literatura podstawowa1) Żylińska, M., Neurodydaktyka., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013
Literatura uzupełniająca1) Spitzer, M., wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Jak się uczy mózg, 2012r., tom
Uwagi