Wiedza o krajach niemieckojęzycznych

Knowledge of the German-speaking countries

2019Z

Kod przedmiotu1424S1-WOKN
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneOgólna wiedza na temat geografii, kultury, polityki i obyczajów w krajach niemieckojęzycznych
Opis ćwiczeńPrzedmiot ma formę wykładu konwersatoryjnego. Przedmiot prowadzony jest w języku niemieckim.
Opis wykładówTematyka wykładów dotyczy zagadnień związanych z geografią, podziałem administracyjnym, turystyką, gospodarką oraz głównymi gałęziami przemysłu w krajach niemieckojęzycznych.
Cel kształceniaZajęcia mają na celu przybliżenie realiów oraz pogłębienie wiadomości z zakresu podstawowej wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego.
Literatura podstawowa1) -, Informacje o literaturze podstawowej zostaną przekazane na pierwszych zajęciach., t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca1) Stanisław Bęza, Eine kleine Landeskunde der deutschsprachigen Länder, t. -, WSiP, 2004, s. - 2) Oliver Bayerlein, Landeskunde aktiv: Praktische Orientierungen für Deutschland, Österreich und die Schweiz, t. -, Verlag für Deutsch Renate Luscher, 2013, s. - 3) -, Tatsachen über Deutschland, t. -, Societäts-Verlag, 2010, s. - 4) Maddalena Martini , Trip durch D-A-CH – Deutschsprachige Länder sehen und verstehen, t. -, Klett, 2009, s. - 5) Iris Faigle, Rundum. Einblicke in die deutschsprachige Kultur, t. -, Klett, 2006, s. - 6) Maria Berger, Maddalena Martini, Generation E – Deutschsprachige. Landeskunde im europäischen Kontext, t. -, Klett, 2005, s. - 7) -, Inne materiały i pozycje książkowe, t. -, -, -, s. -
Uwagi