Współczesne problemy krajów niemieckojęzycznych

Contemporary Problems of German-speaking countries

2021Z

Kod przedmiotu1424S1-WPKN
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającePrzedmioty z zakresu PNJN
Wymagania wstępneOgólna wiedza i zainteresowanie krajami niemieckiego obszaru językowego
Opis ćwiczeń-
Opis wykładówTematyka zajęć dotyczy zagadnień związanych z problematyką życia społecznego krajów niemieckiego obszaru językowego. Problematyka zajęć podlega stałej aktualizacji o najnowsze wydarzenia w krajach niemieckojęzycznych.
Cel kształceniaZajęcia mają na celu przybliżenie oraz pogłębienie wiadomości z zakresu problematyki związanej ze społeczeństwem krajów niemieckiego obszaru językowego.
Literatura podstawowa1) -, Informacje o literaturze podstawowej zostaną przekazane na pierwszych zajęciach., t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi