Praktyczna nauka języka niemieckiego - konwersacje z leksyką

Practical German - speaking and lexis

2019L

Kod przedmiotu1424SX-PNJNKZLa2h
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePNJN na poprzednim semestrze
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńZajęcia dotyczą następujących zakresów tematycznych: Praca zawodowa (oczekiwania względem przyszłego zawodu, ubieganie się o pracę, pomysły na przyszłą pracę zawodową lub własny biznes) Formy życia, miłość, możliwości znalezienia partnera życiowego, Konsumpcja, zakupy i ich reklamacja, reklama i jej wpływ na zachowania konsumpcyjne. urlop i inne rodzaje wypoczynku, natura
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniaCelem ćwiczeń jest opanowanie słownictwa z podanych zakresów tematycznych oraz umiejętność jego zastosowania w dyskusjach oraz krótkich prezentacjach
Literatura podstawowa1) Koithan, Ute; Schmitx, Helen, Sieber, Tanja; Sonntag, Ralf (2014) , Aspekte B1 neu plus, podręcznik i ćwiczenia, t. -, Klett-Langenscheidt, 2014, s. - 2) -, materiały dodatkowe pasujęce do zakresu tematycznego z innych pozycji książkowych na poziomie B1+, - ,
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak