Praktyczna nauka języka niemieckiego - pisanie ze stylistyką

Practical German - stylistics and writing

2020L

Kod przedmiotu1424SX-PNJNPZSapow3h
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającekonwersacja z leksyką, gramatyka praktyczna
Wymagania wstępneumiejętności językowe na poziomie B2+ opisanym w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego
Opis ćwiczeńCelem ćwiczeń jest doskonalenie umiejętności pisania tekstów w języku niemieckim. Studenci wykonuję ćwiczenia z zakresu pisania streszczenia niemieckojęzycznego tekstu (literackiego), recenzji filmu niemieckojęzycznego oraz referatu.
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniaStudenci doskonalą umiejętność pisania teksów w języku niemieckim.
Literatura podstawowa1) -, materiały przygotowane przez prowadzącego zajęcia, -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi