Dydaktyka języka obcego

Teaching a foreign language

2020Z

Kod przedmiotu1400S2-DJOII
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Komorowska H. , Metodyka nauczania języka angielskiego , t. -, Fraszka Edulacyjna , 2002, s. - 2) Ur P., A Course in English Language Teaching, t. -, CUP, 2012, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi