Praktyka psychologiczno-pedagogiczna

Psychological and Pedagogical Practice

2019Z

Kod przedmiotu1400S2-PPPh
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Tomaszewski T., Pamięć, uczenie się, język, PWN, 1995
Literatura uzupełniająca
Uwagi