Czytanie tekstów naukowych

Reading scientific texts

2019Z

Kod przedmiotu1424S2-CZTNI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) ., Do ustalenia w zależności od potrzeb i zainteresowań studentów oraz specjalności nauczyciela prowadzącego zajęcia , ., .
Literatura uzupełniająca
Uwagi