Czytanie tekstów naukowych

Reading scientific texts

2019Z

Kod przedmiotu1424S2-CZTNI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającekursy wstępne wprowadzające podstawy metodologiczne, zakres badań, podstawową terminologię w wybranej dziedzinie
Wymagania wstępneznajomość wybranej dziedziny w stopniu średniozaawansowanym i zaawansowanym
Opis ćwiczeńanaliza wybranych tekstów, dyskusja nad prezentowanymi w nich tezami i materiałem językowym, pisemne opracowanie na ich podstawie poszczególnych zagadnień do pracy magisterskiej, zestawianie różnych ujęć wybranych zagadnień w wybranych tekstach
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniazebranie i analiza szczegółowych zagadnień związanych z tematyką pracy magisterskiej/z zakresu semianrium; znajomość klasycznych pozycji bibliograficznych dla danej tematyki; wykształcenie umiejętności czytania i analizowania tekstów naukowych i ich przydatności do wybranej tematyki
Literatura podstawowa1) R. Wardhaugh, An introduction to sociolinguistics , Blackwell Publishers Ltd., 1998
Literatura uzupełniająca
Uwagi