Czytanie tekstów naukowych

Reading scientific texts

2019L

Kod przedmiotu1424S2-CZTNII
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającekursy wstępne wprowadzające podstawy metodologiczne, zakres badań, podstawową terminologię w wybranej dziedzinie
Wymagania wstępneznajomość wybranej dziedziny w stopniu podstawowym lub wyższym
Opis ćwiczeńanaliza wybranych tekstów, pisemne opracowanie na ich podstawie poszczególnych zagadnień do pracy magisterskiej
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniazebranie i analiza szczegółowych zagadnień związanych z tematyką pracy magisterskiej/z zakresu semianrium; znajomość klasycznych pozycji bibliograficznych dla danej tematyki; wykształcenie umiejętności czytania i analizowania tekstów naukowych i ich przydatności do wybranej tematyki
Literatura podstawowa1) -, 1) ., Do ustalenia w zależności od potrzeb i zainteresowań studentów oraz specjalności nauczyciela prowadzącego zajęcia , ., . , -, - 2) -, 1) ., Do ustalenia w zależności od potrzeb i zainteresowań studentów oraz specjalności nauczyciela prowadzącego zajęcia , ., . , -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi