Dydaktyka języka obcego

Teaching a foreign language

2019L

Kod przedmiotu1424S2-DJOIIn
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi