Praktyczna nauka języka angielskiego-elementy retoryki

Practical English-Elements of Rhetoric

2020L

Kod przedmiotu1424S2-ELRETIVh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępneZaliczenie PNJA na 3 semestrze studiów
Opis ćwiczeńZapoznanie się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi sztuki tworzenia wypowiedzi ustnych. Zapozanie się ze sposobami kompozycji wypowiedzi i sposobu argumentacji. Skuteczny przekaz z punktu widzenia słuchacza i jego możliwości percepcyjnych. Analiza przykładów wypowiedzi ustnych (polityków, naukowców, itp. w zalezności od potrzeb i zaniteresowania grupy). Analiza środków językowych służących do skutecznego przekazywania wypowiedzi. Kształcenie umiejętności tworzenia własnych wypowiedzi ustnych,ich prezentacja na forum grupy i dyskusja. Przygotowywanie różnego rodzaju wypowiedzi ustnych (wykład, prezentacja, oświadczenie). Nauka wykorzystywania środków wizualnych i technologicznych – plusy i minusy.
Opis wykładów-
Cel kształcenia1. Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi sztuki tworzenia wypowiedzi ustnych, ich kompozycji, sposobu argumentacji i skutecznego używania języka do przekazania wypowiedzi. 2. Wykształcenie sprawności komunikacyjnych z zakresu technik poprawnego tworzenia i wygłaszania tekstów ustnych. 3. Wykształcenie umiejętności wykorzystywania środków wizualnych i technologicznych do prezentacji ustnych.
Literatura podstawowa1) H. Lemmermann, Komunikacja werbalna. Szkoła retoryki., Wrocław, 1999 2) M. Łaguna , Szkolenia, GWP, 2003 3) J. Medina, 12 sposobów na supermózg., Prószyński i spółka, 2008 4) G.Petty, Nowoczesne nauczania., GWP, 2005 5) W. Pisarek, Nowa retoryka dziennikarska, Kraków, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi-