Praktyczna nauka języka angielskiego-elementy retoryki

Practical English-Elements of Rhetoric

2020L

Kod przedmiotu1424S2-ELRETIVh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) H. Lemmermann, Komunikacja werbalna. Szkoła retoryki., Wrocław, 1999 2) M. Łaguna , Szkolenia, GWP, 2003 3) J. Medina, 12 sposobów na supermózg., Prószyński i spółka, 2008 4) G.Petty, Nowoczesne nauczania., GWP, 2005 5) W. Pisarek, Nowa retoryka dziennikarska, Kraków, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi