Język obcy (angielski fachowy)

Foreign Language

2020L

Kod przedmiotu1424S2-JOafh
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńMateriał przewidziany w programie kształcenia na poziomie ALTE CEFR C1
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniarozwój umiejętności językowych studentów
Literatura podstawowa1) Marcin Otto, Here's the News, PLK, 1985
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak