Język obcy (angielski fachowy)

Foreign Language

2020L

Kod przedmiotu1424S2-JOafh
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Marcin Otto, Here's the News, PLK, 1985
Literatura uzupełniająca
Uwagi