Komunikacja interpersonalna

Interpersonal communication

2019L

Kod przedmiotu1424S2-KOMUNINTah
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Fisher, B. Aubrey, "Interpersonal communication: Pragmatics of human relationships.", Random House, 1986
Literatura uzupełniająca
Uwagi