Komunikacja interpersonalna

Interpersonal communication

2019L

Kod przedmiotu1424S2-KOMUNINTah
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceWstęp do językoznawstwa, gramatyka opisowa języka angielskiego
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z dziedziny językoznawstwa; zaawansowana znajomość języka angielskiego
Opis ćwiczeńKomunikacja grzeczności/niegrzeczności, budowanie relacji intymnej, komunikacja w czasach kryzysu
Opis wykładówCzym jest komunikacja interpersonalna; Wpływ kontekstu na komunikację; Jezyk w komunikacji; Jednostka w komunikacji; Komunikacja jako medium budujące relacje międzyludzkie; Jak rozwijać kompetencje komunikacyjną.
Cel kształcenia1. Zapoznanie studentów z czynnikami wpływającymi na przebieg i interpretację komunikacji interpersonalnej; 2. Uświadomienie im roli percepcji ja i nie-ja oraz kontekstu (materialnego, społecznego, językowego) w komunikacji.
Literatura podstawowa1) Fisher, B. Aubrey, "Interpersonal communication: Pragmatics of human relationships.", Random House, 1986 2) Fisher, B. Aubrey, "Interpersonal communication: Pragmatics of human relationships.", Random House, 1986
Literatura uzupełniająca
Uwagi