Metodologia badań

Methodology of research

2019Z

Kod przedmiotu1424S2-METBADh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające Wstęp do językoznawstwa, gramatyka opisowa: semantyka, składnia i morfologia
Wymagania wstępne zaawansowany poziom języka angielskiego, kurs językoznawstwa kognitywnego
Opis ćwiczeńWybór metod badawczych, zbieranie danych, tematy prac badawczych.
Opis wykładów-
Cel kształceniaCelem zajęć jest wprowadzenie w zagadnienia metodologii badań językoznawczych,takie jak: podstawowe etapy i organizacja badań, wybór korpusu i metody badawczej, formułowanie hipotez, pytań i wniosków, a także metody opisu. Następnym etapem będą konkretne analizy i metody badań prowadzonych przez wybitnych językoznawców kognitywnych w różnych obszarach języka i komunikacji.
Literatura podstawowa1) Gonzales-Marquez M., Mittleberg I., Coulson S. Spivey M., "Methods in Cognitive Linguistics", t. -, Benjamins, 2007, s. - 2) Litosseliti Lia (ed.), "Research methods in linguistics", t. -, Bloomsbury, 2010, s. - 3) Sealey Alison, "Researching English Language", t. -, Routlege, 2010, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi-