Neurodydaktyka

Neurodidactics

2020L

Kod przedmiotu1424S2-ND
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Żylińska, M., Neurodydaktyka , Wydawnictwo Naukowe UMK, 2013 2) Spitzer M., Jak uczy się mózg, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 3) Jensen M. , Teaching with the brain in mind, Association for Supervision & Curriculum, 1998 4) Brown, P.C. , Roediger H.L.III, McDaniel M.A., Make It Stick: The Science of Successful Learning., Belknap Press., 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi