Praktyczna nauka języka angielskiego: konwersacje ze słuchaniem, czytanie z leksyką, elementy retoryki

Practical English: Speaking and Listening, Reading and Lexis, Elements of Rhetoric

2020L

Kod przedmiotu1424S2-PNJAFAh
Punkty ECTS 0
Typ zajęć Egzamin
Przedmioty wprowadzającePNJA rok I i II
Wymagania wstępnezaliczenie PNJA na roku II
Opis ćwiczeńnie dotyczy
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniazgodne z sylabusami poszczególnych komponentów PNJA na roku II
Literatura podstawowa1) Różni, Scientific American MInd, Scientific American , różne 2) Różni, TED.com, -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi