Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje

Practical English: Speaking

2020L

Kod przedmiotu1424S2-PNJAK
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePNJA I rok 2 stopnia
Wymagania wstępnezaliczenie PNJA na roku I 2 stopnia
Opis ćwiczeńTematyka zajęć dotyczy zjawisk związanych z szeroko rozumianym rozwojem społecznym, emocjonalnym i intelektualnym człowieka oraz wybranymi zagadnieniami życia we współczesnym świecie. Wybór tematyki dokonywany jest wspólnie - przez wykładowcę oraz studentów. Materiały dotyczące zajęć są wybierane przez wykładowcę i przesyłane studentom droga elektroniczną i/lub przekazywane bezpośrednio.
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształcenia1. Utrwalanie i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych studentów w języku angielskim; 2. Utrwalanie i pogłębianie umiejętności formułowania dłuższych i dobrze zorganizowanych wypowiedzi ustnych na tematy związane z życiem i rozwojem człowieka; 3. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie i przyjmowanie w niej rożnych ról; 4. Poszerzanie zasobu słownictwa, rozbudowywanie bazy gramatyczno-leksykalnej.
Literatura podstawowa1) Kurtyka, A., ''Prove your point'', t. -, Wydawnictwo Edis, 2006 2) Wellman, G., The Heinemann English Wordbuilder, t. -, ela Heinemann, 1989 3) Radziejewski, D., Angielsko-Polski Tematyczny Słownik idiomów, zwrotów i wyrażeń z dodatkiem przysłów i sentencji, Altravox Press, 1997
Literatura uzupełniająca
Uwagiwskazane korzystanie z konsultacji w celu dodatkowej praktyki językowej