Praktyczna nauka języka angielskiego-leksyka

Practical English - lexis

2019Z

Kod przedmiotu1424S2-PNJALI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Phillips C., Increase your Wordpower, Altravox Press, 2002 2) Phillips C., Increase your Wordpower, Altravox Press, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi