Praktyczna nauka języka angielskiego-leksyka

Practical English - lexis

2019Z

Kod przedmiotu1424S2-PNJALI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceLeksyka w ramach PNJA - studia I stopnia
Wymagania wstępneZnajomość języka angielskiego a poziome C1
Opis ćwiczeńpraca nad słownictwem na poziomie C1+/C2 , nabieranie wprawy w czytaniu ze zrozumieniem oraz formułowaniu dłuższych i dobrze zorganizowanych wypowiedzi ustnych na tematy związane z życiem i rozwojem człowieka; poszerzanie zasobu słownictwa, rozbudowywanie bazy gramatyczno-leksykalnej.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaposzerzanie zasobu słownictwa na poziomie C1+/C2 umożliwiające swobodne czytanie ze zrozumieniem oraz wypowiadanie się na tematy społeczne m naukowo-kulturowe i ogólnoludzkie.; czytanie i omawianie tekstów o różnorodnej tematyce (z artykułów, źródeł internetowych) na poziomie C1+/C2.
Literatura podstawowa1) Phillips C., Increase your Wordpower , Altravox Press, 2002
Literatura uzupełniająca1) Wellmann G., Wordbuilder, Macmillan, Heinemann, 1989
Uwagiwymagane czynne zaangażowanie w tok zajęć oraz korzystanie z konsultacji