Praktyczna nauka języka angielskiego-leksyka

Practical English - lexis

2019L

Kod przedmiotu1424S2-PNJALII
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceLeksyka w ramach PNJA - studia I stopnia
Wymagania wstępneZnajomość języka angielskiego a poziome C1
Opis ćwiczeńSłownictwo dotyczyć będzie tematyki zaproponowanej przez wykładowcę, ale z uwzględnieniem sugestii studentów: zmysły, części ciała, świat roślin,świat zwierząt, pojazdy i wypadki drogowe, kształt, rozrywka, zdrowie i choroby, muzyka i sztuka, gotowanie, podróże, prawo, czas, religia, kościół i sekty, bezdomność, kara śmierci, uzależnienia, korupcja, więzniowie polityczni, pracoholizm, eutanazja, operacje plastyczne, zaburzenia związane z jedzeniem, wegetarianizm, testy medyczne na zwierzętach, zmiany klimatyczne, globalne ocieplenie, terroryzm, małżeństwo, inne związki międzyludzkie
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaPraca nad słownictwem na poziomie C1/C2 umożliwiająca swobodne czytanie ze zrozumieniem oraz wypowiadanie się na tematy społeczne, naukowo-kulturowe i ogólnoludzkie. Czytanie i omawianie tekstów o różnorodnej tematyce (z artykułów, zródeł internetowych) na poziomie C1/C2 według ESOKJ oraz poszerzanie zakresu słownictwa, definiowanie poszczególnych terminów, przewidywanie ich znaczenia z kontekstu, słowotwórstwo, zadania typu ''Use of English",ćwiczenia na synonimy i wyrazy złożone,ćwiczenia ze słownikami. Wykorzystanie słownictwa w mówieniu (konwersacje w grupach, przemówienia, prezentacje itp.) Zachęcenie studentów do aktywnego i kreatywnego operowania językiem angielskim poprzez pracę nad nim i zabawę słowem.
Literatura podstawowa1) Phillips C., Increase your Wordpower , Altravox Press, 2002
Literatura uzupełniająca1) Wellmann G., wyd. Macmillan, Heinemann, Wordbuilder, 1989r., tom
Uwagiwymagane czynne zaangażowanie w tok zajęć oraz korzystanie z konsultacji