Praktyczna nauka języka angielskiego-leksyka

Practical English-lexis

2020Z

Kod przedmiotu1424S2-PNJALIII
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi