Praktyczna nauka języka angielskiego-leksyka

Practical English-lexis

2020Z

Kod przedmiotu1424S2-PNJALIII
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępneZnajomość języka angielskiego na poziomie C1
Opis ćwiczeńSłownictwo z zakresu: zmysły, części ciała, cechy osobowości, nastrój, reagowanie na wydarzenia, dżwięki, ruch, świat zwierząt, świat roślin, pojazdy, kształt, rozrywka, zdrowie i choroby, muzyka i sztuka, gotowanie, podróże, prawo, czas, sekty, bezdomność, kara śmierci, alkoholizm, korupcja, więźniowie polityczni, uzależnienia, wypadki drogowe, pracoholizm, kościół, klonowanie, eutanazja, operacje plastyczne, otyłość, wegetarianizm, testy medyczne na zwierzętach, zmiany klimatyczne, globalne ocieplenie, terroryzm, małżeństwo.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaPraca nad słownictwem na poziomie C1/C2 umożliwiająca swobodne czytanie ze zrozumieniem oraz wypowiadanie się na tematy społeczne, naukowo-kulturowe i ogólnoludzkie. Czytanie i omawianie tekstów o różnorodnej tematyce (z artykułów, źródeł internetowych, czasopism itp.) na poziomie C1/C2 według ESOKJ oraz poszerzanie zakresu słownictwa, definiowanie poszczególnych terminów, przewidywanie ich znaczenia z kontekstu, słowotwórstwo, zadania typu ‘use of English’, ćwiczenia na synonimy i wyrazy złożone, ćwiczenia ze słownikami. Wykorzystywanie słownictwa w mówieniu (konwersacje, przemówienia, debaty, prezentacje, itp.).
Literatura podstawowa1) Evans V., CPE: Use of English 1, t. -, Express Publishing, 2002, s. - 2) Evans V. and Dooley J., Upstream Proficiency C2, t. -, Express Publishing, 2002, s. - 3) Duckworth M. and Gude K., Proficiency Masterclass, t. -, Oxford Publishing Press, 2003, s. - 4) Mann R., New Proficiency Gold. Exam Maximiser, t. -, Longman, 2002, s. - 5) Phillips C., Increase your Wordpower, t. -, Altravox Press, 2002, s. - 6) Delacroix L. (ed.), Longman Dictionary of Contemporary English, t. -, Longman, 2014, s. - 7) Deuter M. (ed.), Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, t. -, Oxford University Press, 2015, s. - 8) McIntosh C. (ed.), Cambridge Advanced Learner's Dictionary, t. -, Cambridge University Press, 2013, s. - 9) Wellmann G., Wordbuilder, t. -, Macmillan Heinemann, 1989, s. -
Literatura uzupełniająca1) Mann M. and Taylore-Knowles S., Destination C1/C2: Grammar and Vocabulary, t. -, Macmillan, 2008, s. - 2) Side R. and Wellman G., Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency, t. -, Longman, 2002, s. - 3) Capel A. and Sharp W., Objective Proficiency, t. -, Cambridge University Press, 2013, s. - 4) O'Dell F. and McCarthy M., English Idioms in Use (Advanced), t. -, Cambridge, 2010, s. - 5) McCarthy M. and O'Dell F., English Phrasal Verbs in Use (Advanced), t. -, Cambridge University Press, 2007, s. - 6) Rundell M., Macmillan English Dictionary for Advanced Learners, t. -, Macmillan, 2007, s. - 7) Sinclair J. (ed.), Collins COBUILD Advanced Learner's Dictionary, t. -, HarperCollins, 2014, s. -
Uwagi