Praktyczna nauka języka angielskiego: konwersacje ze słuchaniem, czytanie z leksyką, gramatyka tekstu

Practical English: conversation with listening, lexical reading, grammar of text

2019L

Kod przedmiotu1424S2-PNJANG2h
Punkty ECTS 0
Typ zajęć Egzamin
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi