Praktyczna nauka języka angielskiego-umiejętności zintegrowane

Practical English - Integrated Skills

2020Z

Kod przedmiotu1424S2-PNJAUMZIIIh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePNJA I rok 2 stopnia
Wymagania wstępnezaliczenie PNJA na roku I 2 stopnia
Opis ćwiczeńW zakresie konwersacji tematyka zajęć dotyczy zjawisk związanych z szeroko rozumianym rozwojem społecznym, emocjonalnym i intelektualnym człowieka oraz wybranymi zagadnieniami życia we współczesnym świecie. Wyboru części tematów dokonują indywidualnie sami studenci. W zakresie ćwiczenia umiejętności słuchania wybór tematów pozostaje w całości w gestii nauczyciela.
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształcenia1. Utrwalanie i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych studentów w języku angielskim; 2. Utrwalanie i pogłębianie umiejętności formułowania dłuższych i dobrze zorganizowanych wypowiedzi ustnych na tematy związane z życiem i rozwojem człowieka; 3. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie i przyjmowanie w niej rożnych ról; 4. Doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu - różne odsłony (rejestry, odmiany j. ang. itd.); 5. Poszerzanie zasobu słownictwa, rozbudowywanie bazy gramatyczno-leksykalnej.
Literatura podstawowa1) Różni, 1) Różni, Scientific American Mind, t. -, Scientific American, różne rocz, s. - 2) Różni, TED.com, -, - , Scientific American, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi