Praktyczna nauka języka angielskiego-umiejętności zintegrowane

Practical English - Integrated Skills

2019L

Kod przedmiotu1424S2-PNJAUMZIIh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneumiejętność posługiwania się językiem angielskim zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 ESOKJ
Opis ćwiczeńrozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się w różnych sytuacjach i kontekstach w połączeniu z aktywnym wzbogacaniem słownictwa na bazie analizowanych tekstów pisanych
Opis wykładówbrak
Cel kształceniapogłębianie ogólnej płynności językowej z naciskiem na czytanie zaawansowanych tekstów o zróżnicowanej tematyce, uwzględniając warstwę fonetyczno-leksykalną
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Le Robert & Nathan, wyd. Rea, 1) Angielski współczesny słownik tematyczny 2) Mc Carthy M., O'Dell F., 2008., "Academic Vocabulary in Use", wyd. CUP, 5) inne słowniki tematyczne , 2001r., tom
Uwagiwskazane korzystanie z konsultacji, pok. 207