Praktyczna nauka języka angielskiego-umiejętności zintegrowane

Practical English - Integrated Skills

2019L

Kod przedmiotu1424S2-PNJAUMZIIh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi