Praktyczna nauka języka angielskiego-umiejętności zintegrowane

Practical English - Integrated Skills

2019Z

Kod przedmiotu1424S2-PNJAUMZIh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kurtyka, A., ''Prove Your Point'', Egis, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi