Praktyczna nauka języka angielskiego-umiejętności zintegrowane

Practical English - Integrated Skills

2019Z

Kod przedmiotu1424S2-PNJAUMZIh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneumiejętność posługiwania się językiem angielskim zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 ESOKJ
Opis ćwiczeńW zakresie konwersacji tematyka zajęć dotyczy zjawisk związanych z szeroko rozumianym rozwojem społecznym, emocjonalnym i intelektualnym człowieka oraz wybranymi zagadnieniami życia we współczesnym świecie. Wyboru części tematów dokonują indywidualnie sami studenci.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaUtrwalanie i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych studentów w języku angielskim; 2. Utrwalanie i pogłębianie umiejętności formułowania dłuższych i dobrze zorganizowanych wypowiedzi ustnych na tematy związane z życiem i rozwojem człowieka; 3. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie i przyjmowanie w niej rożnych ról; 4. Doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu - różne odsłony (rejestry, odmiany j. ang. itd.); 5. Poszerzanie zasobu słownictwa, rozbudowywanie bazy gramatyczno-leksykalnej.
Literatura podstawowa1) Kurtyka, A., 1) Kurtyka, A., ''Prove Your Point'', Egis, 2006 , Egis, 2006
Literatura uzupełniająca1) Le Robert & Nathan, 1) Angielski współczesny słownik tematyczny , Rea, 2001 2) Mc Carthy M., O`Dell F., Academic Vocabulary in Use, CUP, 2008 3) Thaine, C., Cambridge Academic Skills - an integrated skills course for EAP, CUP, 2016 4) Clare, A,, Wilson, JJ, Speakout, Pearson Education Limited, 2012
Uwagiwskazane korzystanie z konsultacji, pok. 207