Praktyka przedmiotowo-metodyczna

Methodological training

2020L

Kod przedmiotu1424S2-PPMfah
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Praktyki zawodowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, -, t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi