Pisanie tekstów naukowych

Writing scientific texts

2019Z

Kod przedmiotu1424S2-PTN1h
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi