Pisanie tekstów naukowych

Writing scientific texts

2019Z

Kod przedmiotu1424S2-PTN1h
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePNJA 1 stopnia; seminar 1 stopnia
Wymagania wstępneLicencjat jeęzyka angielskiego
Opis ćwiczeńZapoznanie studentów ze specyfiką tekstów naukowych w zakresie stylu, słownictwa, organizacji tekstu i jego celów.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaStudenci zostaną doprowadzeni do poziomu adekwatności w pisaniu w języku angielskim związanym z przygotowaniem rozprawy w języku angielskim Językoznawstwo na poziomie magisterskim
Literatura podstawowa1) John Morley, Peter Doyle, Ian Pople, University Writing Course, Express Publishing, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi-