Seminarium magisterskie i praca dyplomowa

MA Seminar and Thesis

2020Z

Kod przedmiotu1424S2-SEMGIIIh
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi