Seminarium magisterskie i praca dyplomowa

MA Seminar and Thesis

2019L

Kod przedmiotu1424S2-SEMGIIh
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Noam Chomsky, Language and mind , Cambridge University Press, 2006 2) George Lakoff and Mark Johnson, Metaphors we live by, University of Chicago Press, 2003 3) Peter Ladefoged and Keith Johnson, A course in phonetics, Wadsworth, Cengage Learning, 2011 4) Philip Durkin, The Oxford handbook of lexicography, Oxford University Press, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi