Seminarium magisterskie i praca dyplomowa

MA Seminar and Thesis

2019L

Kod przedmiotu1424S2-SEMGIIh
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającekursy wstępne wprowadzające podstawy metodologiczne, zakres badań, podstawową terminologię w wybranej dziedzinie
Wymagania wstępneznajomość wybranej dziedziny w stopniu podstawowym lub wyższym
Opis ćwiczeńOpracowywanie wybranych zagadnień z zakresu pracy magisterskiej, analiza tekstów artykułów i podręczników, przygotowanie bibliografii do pracy magisterskiej, indywidualne i grupowe referowanie wybranych problemów badawczych, pisemne opracowanie cząstkowej problematyki pracy magisterskiej
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniawykształcenie w stopniu zaawansowanym wiedzy w wybranym obszarze wiedzy, znajomości wybranych zagadnień w tym obszarze i umiejętności prowadzenia badań na potrzeby pracy magisterskiej
Literatura podstawowa1) Pickering Michael,, Research Methods for Cultural Studies , EUP, 2008
Literatura uzupełniająca1) -, Literatura wybrana przez promotora., -, -
Uwagi