Seminarium magisterskie i praca dyplomowa

MA Seminar and Thesis

2020L

Kod przedmiotu1424S2-SEMGIVh
Punkty ECTS 7
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Michael Pickering, Research Methods for Cultural Studies, EUP, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi