Technologie informacyjne w naukach humanistycznych

Information technologies in humanities

2020Z

Kod przedmiotu1424S2-TIWNHh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneznajomość podstawowych aplikacji komputerowych oraz innych treści technologii informacyjnej objętych programem Technologii informacyjnych na studiach I st.
Opis ćwiczeńPrzetwarzania informacji i organizacja zapisu informacji. Publikacje papierowe i elektroniczne. Podstawowe zagadnienia DTP. Tworzenie i publikacja nowoczesnych stron WWW w technologii CMS . Elektroniczne słowniki, encyklopedie i leksykony. Wykorzystanie Internetu w pracy naukowej i dydaktyce. Wykorzystanie programów komputerów w uczeniu się i nauczaniu języka. Zaawansowana obsługa edytora tekstowego Word, zasady przygotowania i formatowania pracy magisterskiej.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaCelem zajęć jest nabycie umiejętności w zakresie poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się TI. Uczestnicy ćwiczeń uczą się wykorzystywać i praktycznie stosować różne środki i narzędzia, takie jak sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz inne urządzenia elektroniczne w rozwiązywaniu problemów, jak również używać powyższych we wspomaganiu uczenia się. Głównym celem zajęć jest przygotowanie do posługiwania się w nauce i pracy komputerami, komputerowymi urządzeniami peryferyjnymi, nowoczesnymi sposobami zapisu, przekazywania i archiwizowania informacji, jak również do stosowania TI w poznawaniu innych dziedzin.
Literatura podstawowa1) Jaronicki A., ABC MS Office 2010 PL, Helion, 2010 2) Schwartz St., Po prostu Office 2007 PL, Helion, 2009 3) Staranowicz A., P. Duda i A. Orłowski, Technologie informacyjne, Wyd. SGGW, 2007 4) Wimmer Paweł, Napisz pracę dyplomową w Microsoft Word 2007, Self Publishing, 2010 5) Kowalczyk G., Wór 2010, Helion, 2010 6) Negrino T., PowerPoint - tworzenie prezentacji, Helion, 2005 7) Kopertowska M., ECUK Przetwarzanie tekstów, PWN, 2007 8) Felici J., Kompletny przewodnik po typografii. Zasady doskonałego składania tekstu, Słowo/Obraz Terytoria, 2009
Literatura uzupełniająca1) Sikorski W., wyd. PWN, "ECUK Podstawy technik informatycznych, 2007r., tom 2) Wrotek W., wyd. Helion, Informatyka Europejczyka. Technologia informacyjna, 2006r., tom
Uwagi