Teoria i praktyka przekładu

Theory and Practice of Translation

2020Z

Kod przedmiotu1424S2-TiPPRAh
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceczytanie tekstów źródłowych
Wymagania wstępneznajomość terminologii translatorycznej
Opis ćwiczeń1. Ontologia przekładu literackiego – przekład jako seria. 2. Triada: autor – tłumacz – odbiorca. 3. Kompetencje tłumacza literackiego. 4. Znaczenie i budowa metakontekstu A i B. 5. Interpretacja tekstu literackiego na potrzeby przekładu. 6. Konwencje gatunkowe a przekład. 7. Idiolekt pisarza (styl) a przekład. 8. Tendencje deformujące tekst przekładu literackiego.
Opis wykładów1. Ontologia przekładu literackiego – przekład jako seria. 2. Triada: autor – tłumacz – odbiorca. 3. Kompetencje tłumacza literackiego. 4. Znaczenie i budowa metakontekstu A i B. 5. Interpretacja tekstu literackiego na potrzeby przekładu. 6. Konwencje gatunkowe a przekład. 7. Idiolekt pisarza (styl) a przekład. 8. Tendencje deformujące tekst przekładu literackiego.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy z zakresu specyfiki przekładu artystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem ontologii przekładu literackiego i pojęcia serii translatorskiej. Przygotowanie do tworzenia metakontekstów niezbędnych do tłumaczenia tekstu literackiego. Przekazanie wiedzy z zakresu analizy tekstu literackiego na potrzeby przekładu. Rozwinięcie umiejętności analizy i krytyki przekładu literackiego. Wyrobienie umiejętności korzystania ze źródeł literaturowych niezbędnych do analizy i krytyki przekładu. Rozwinięcie umiejętności pracy w grupie i dyskusji nad tekstem oryginalnym i jego przekładami.
Literatura podstawowa1) Baker, Mona, Routledge Encyclopedia of Translation Studies, Routledge, 2006 2) Wright, Chantal, Literary Translation, Routledge, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagitematy mogą zostać zmodyfikowane zależnie od potrzeb grupy