Teoria i praktyka przekładu

Theory and Practice of Translation

2020Z

Kod przedmiotu1424S2-TiPPRAh
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Baker, Mona, Routledge Encyclopedia of Translation Studies, Routledge, 2006 2) Wright, Chantal, Literary Translation, Routledge, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi