Wykład specjalizacyjny

Specialized Lecture

2019L

Kod przedmiotu1424S2-WYKSPh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceWstęp do językoznawstwa, język specjalistyczny, praktyczna nauka języka angielskiego
Wymagania wstępnebiegła znajomość języka angielskiego
Opis ćwiczeń-
Opis wykładówwybrane zagadnienia z zakresu danego obszaru wiedzy, z zakresu wybranej dyscypliny i subdyscypliny (językoznawstwie, literaturoznawstwie, kulturoznawstwie, historii, glottodydaktyce lub translatoryce).
Cel kształceniazdobycie w stopniu zaawansowanym wiedzy w wybranym obszarze badań naukowych w zależności od wybranej dyscypliny i subdyscypliny (językoznawstwie, literaturoznawstwie, kulturoznawstwie, historii, glottodydaktyce lub translatoryce).
Literatura podstawowa1) Philip Durkin, The Oxford handbook of lexicography, Oxford University Press, 2015 2) Philippe Humble, Dictionaries and language learners, Haag and Herchen, 2001 3) Robert Lew, Which dictionary for whom? Receptive use of bilingual, monolingual and semi-bilingual dictionaries by Polish learners of English, Motivex, 2004
Literatura uzupełniająca1) , 1) , , , , ,
Uwagi