Wybrane zagadnienia z filozofii II

Selected issues in Philosophy II

2020Z

Kod przedmiotu1424S2-WZZFh2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającefilozofia lub historia filozofii (zalecene)
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńbrak
Opis wykładówNa wykładzie podjęte zostaną następujące zagadnienia: 1. Wolni czy zniewoleni? 2. Jednostka a wspólnota (liberalizm a konserwatyzm) 3. Wielokulturowość – w obronie kulturowej tożsamości 4. Człowiek w ponowoczesnej rzeczywistości 5. Kultura tradycyjna a kultura dynamiczna 6. Filozofia miasta - miasto jako kulturowy wytwór 7. Ludzki wymiar miasta 8. Demokracja liberalna – czy dla wszystkich? 9. Konsumpcjonizm, kultura konsumpcyjna 10. Alternatywne trendy społeczne wobec konsumpcjonizmu 10. Etyczne problemy transplantologii 11. Wokół etyki wojny? 12. Spierając się o feminizm 13. Nie/bezpieczeństwo i inwigilacja 14. Incydent jako skutek rosnącej złożoności życia społecznego
Cel kształceniaWykłady sprowadzają się do refleksji nad współczesnymi wybranymi zagadnieniami etycznymi, kulturowymi i politycznymi. Ich celem jest ukazanie filozoficznego podłoża zjawisk, przemian i problemów, z którymi stykamy się na co dzień.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak