Zajęcia specjalizacyjne

Specialization course

2019Z

Kod przedmiotu1424S2-ZSfa1h
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, Do decyzji prowadzącego, literatura uzupełniająca dopasowana do tematyki danego seminarium magisterskiego, (, )
Literatura uzupełniająca
Uwagi