Zajęcia specjalizacyjne

Specialization course

2020Z

Kod przedmiotu1424S2-ZSh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceHistoria literatury angielskiej, Wstęp do literaturoznawstwa, Metodologia badań literaturoznawczych, Wstęp do językoznawstwa, Gramatyka opisowa
Wymagania wstępneznajomość podstawowych terminów literaturoznawczych / językoznawczych oraz ogólnego kontekstu historycznego danej dziedziny, a także bardzo dobra znajomość języka angielskiego
Opis ćwiczeńPrzegląd i omówienie wybranych tekstów teoretyczno-historycznych związanych z literaturoznawstwem / językoznawstwem,.
Opis wykładówPrzedstawienie perspektywy historyczno-teoretycznej nawiązującej do tematyki seminarium.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z metodologią, narzędziami, podejściami wykorzystywanymi w badaniach literaturoznawczych / językoznawczych. Zastosowanie w/w wiedzy w samodzielnej pracy pisemnej (np. analiza fragmentów tekstów wybranych do analizy przez studentów lub prowadzącego).
Literatura podstawowa1) Bordwell, Thompson, Film History. An Introduction. 2nd Edition, t. -, McGraw-Hill, 2003, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagimateriał zajęć skorelowany jest z seminarium magisterskim