Psychologia społeczna

Social Psychology

2021Z

Kod przedmiotu1400S2-PSYS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Aronson E., Willson T., Akert R., Psychologia społeczna. Serce i umysł, t. -, Zysk i S-ka, 2007, s. - 2) Kenrick D.T., Neuberg S.L., Cialdini R.B., Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice, t. -, GWP, 2002, s. - 3) Cialdini R.B., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, t. -, GWP, 2007, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi