Analiza języka mediów

Media language analysis

2022L

Kod przedmiotu24S2-AJMfrspnh
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Branston, Gill, with Roy Stafford, The Media Student’s Book. 5th Edition , Routledge, 2010 2) Ott, Brian, Mack, Robert , Critical Media Studies: An Introduction, Wiley-Blackwell, 2020
Literatura uzupełniająca
Uwagi