Czytanie tekstów naukowych

Reading scientific texts

2021Z

Kod przedmiotu24S2-CZTNI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) R. Wardhaugh, An introduction to sociolinguistics , Blackwell Publishers Ltd., 1998
Literatura uzupełniająca
Uwagi