Czytanie tekstów naukowych

Reading scientific texts

2021L

Kod przedmiotu24S2-CZTNII
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, 1) ., Do ustalenia w zależności od potrzeb i zainteresowań studentów oraz specjalności nauczyciela prowadzącego zajęcia , ., . , -, - 2) -, 1) ., Do ustalenia w zależności od potrzeb i zainteresowań studentów oraz specjalności nauczyciela prowadzącego zajęcia , ., . , -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi