Dydaktyka języka obcego

Teaching a foreign language

2021L

Kod przedmiotu24S2-DJOIIn
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Komorowska, Hanna, Metodyka nauczania języków obcych, t. -, Fraszka Edukacyjna, 2009, s. - 2) Harmer, Jeremy, The practice of English language teaching, t. -, Pearson Education, 2007, s. - 3) Ur, Penny, A course in English language teaching, t. -, Cambridge University Press, 2012, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi