Język obcy (angielski fachowy)

Foreign Language

2022L

Kod przedmiotu24S2-JOafh
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Barbara, Marcin Otto, Here's the News, t. 1,2, Amber, 2005, s. 436 2) Kate Fox, Watching the English: The Hidden Rules of English Behaviour , Penguin, 2011 3) Hannah Fry, Hello World, MacMillan, 2019
Literatura uzupełniająca
Uwagi