Metodologia badań

Methodology of research

2021Z

Kod przedmiotu24S2-METBADh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gonzales-Marquez M., Mittleberg I., Coulson S. Spivey M., "Methods in Cognitive Linguistics", t. -, Benjamins, 2007, s. - 2) Litosseliti Lia (ed.), "Research methods in linguistics", t. -, Bloomsbury, 2010, s. - 3) Sealey Alison, "Researching English Language", t. -, Routlege, 2010, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi